Kapitel 27 Bibliotek Premium

Sentry Page Protection

Bøger samt artikler udgivet af Sonny Kristoffersen

Refleksioner om almene boligorganisationer og boligforeninger er omfattet af forbrugerbegrebet

Erhvervsjuridisk Tidsskrift - 2016/3


Forbrugeraftaleloven med kommenter, 3. udg.


Forbrugerkøb, 2. udg.


Forbrugerretten 1. Markedsføringloven anno 2017 - i en civil- og offentligretlig kontekst, 6. udg.


Forbrugerretten III. Retshåndhævelse ved forbrugerklager


Lov om juridisk rådgivning


Presseskik


Afgrænsning af det civilretlige forbrugerbegreb:

U_2011.B.258


Introduktion til forsikringsreglerne


Ejendomsmæglere og ejendomsvirksomhed


Forbrugerretten II. Den civilretlige forbrugerbeskyttelse


Kend forbrugerkøbsreglerne


Kend erstatningsreglerne


Kend databeskyttelsesreglerne


Det offentlige forbrugerklagesystem i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv