Sentry Password Protection Member Login
Adgang
Glemt? Vis
Husk mig
Javascript Required

AnmeldelserErhvervs- og finansjura for finansøkonomer rummer rigtig mange gode ting, bl.a. de quizzer der er ved de fleste emner, det gør det muligt at lave et hurtigt brush up.

Derudover er den nem at navigere i, da menuen i siden gør det nemt at komme til og fra de forskellige emner. Den er skrevet i et sprog som er nemt at forstå, og der er gode eksempler.Emma
Jeg synes, at Erhvervs- og finansjura for finansøkonomer er sat rigtig godt op. Simpel at slå op, og nem og finde information i.

Nick
Jeg synes overordnet set den er super god.

Jeg selv brugte den meget til at læse til eksamen. Den er overskuelig og letlæselig, hvilket er en rigtig god ting indenfor jura, da det godt kan være svært at læse, grundet alle de begreber man ikke kender fra hverdagen.

Derudover synes jeg det fungerer super godt, at den er så godt delt op i afsnit. Forstået på den måde, at tit og ofte er det noget meget konkret man søger, og der er dit materiale meget brugervenlig. Det spare en for en masse tid, her tænker jeg også måske i en eksamen situation hvor man er meget presset på tiden

Så overordnet set synes jeg den fungere vildt godt. Ydermere supplere den godt til dine powerpoint, og personligt ville jeg mene, at dine PowerPoints og din e-bog ville være et rigtig godt undervisningsmateriale.

Det var i hvert fald de to ting jeg støttede mig op af, da jeg læste til eksamen, og da jeg sad til eksamen 😊

MollyGenerelt er e-bogen skrevet i et let læseligt sprog i modsætning til den forrige lærebog. Den forklarer juraen i et sprog der ikke er overkompliceret og let at forstå for almindelige mennesker. Der er i bogen enkelte slåfejl, og jeg har fundet enkelte link der ikke var aktive eller manglede, men alt i alt en rigtigt god ”første udgave”. Jeg forstiller mig at du retter småfejlene i takt med, at du bruger e-bogen i undervisningen.

Personligt kunne jeg godt tænke mig flere eksempler på hvordan de ”vigtige” love bliver anvendt, opstillet i punktform, således at e-bogen bredere kan anvendes som opslagsvært i eksamensøjemed, men i kraft af at der er mulighed for at tage noter, kan den studerende lave sin egen punktliste. Ydermere mener jeg personligt at det ville lette forståelsen for den studerende med uddrag fra domme hvor denne kan se loven brugt, ligesom man kan på Karnov.

Alt i alt en godt struktureret e-bog, hvor den studerende har rig mulighed for at dygtiggøre sig i erhvervsjura!

Søren

Vigtigt at bemærke

Herværende e-bog “Erhvervs- og Finansjura for finansøkonomerer” et interaktivt alternativ til bogen “Erhvervsjura for de finansielle uddannelser” (benævnt her; “Erhvervsjura”). E-bogen er mere målrettet til finansøkonomuddannelsen, og dermed tilbrug for din udarbejdelse af den skriftlige jura-eksamen på 2. semester på finansøkonomuddannelsen.

E-bogen anvendes i faget “Erhvervs- og Finansjura” på 1. og 2. semester, samt i brancheretningsfaget “Finansiel Rådgivning” på 3. semester. E-bogen kan ligeledes med fordel anvendes ved udarbejdelsen af hovedopgaven på 4. semester. E-bogen kan bruges under den skriftlige eksamen, hvortil der er netadgang. E-bogen indeholder en vejledning i opgavebesvarelse af de juridiske eksamensopgaver.

Ved afslutningen ved hver af de eksamensrelevante kapitler er der opstillede løsningsmodeller til løsning af de til den skriftlige eksamen stillede eksamensopgaver. Løsningsmodeller bør anvendes som disposition ved løsning af eksamensopgaver inden for de respektive retsområder, og den angivne rækkefølge bør som udgangspunkt ikke fraviges. Der er henvisninger mellem løsningsmodellerne, hvis der er flere retsområder, der skal behandles og besvares i en eksamensopgave.

E-bogens talrige videoer, quizer, podcast, domme, Finanstilsynets afgørelser, nævnsafgørelser, samt latinske-juridiske betegnelser fra romerretten mv., er ikke at betragte som en del af jeres pensum, men er et supplement til pensum for at fremme din yderligere forståelse for erhvervs- og finansjuraen.

E-bogen indeholder tidligere eksamensopgaver, samt studierelevante opgaver. Efter hver eksamensopgave er der en podcast, som indeholder en rettevejledning til den stillede eksamensopgave

Du har mulighed for at søge i e-bogen, og du kan selv tilføje sine egne noter i e-bogen via programmet “Ourstrikys”.

Link til dommene i e-bogen til karnovslovsamling/UfR (Ugeskrift for Retsvæsen), kræver opkompling hjemmefra via “fjernskrivebordet”. Du kan se nærmere nedenfor om vejledningen for opkomplingen for MAC og PC på Sharepoint/materiale/Erhvervs- og Finansjura. På skolen er der automatisk opkomling på Karnovslovsamling.

Adgangen til “Karnovns Lovsamling”, der hjemmefra med MAC eller PC opkompling, hvor de enkelte lovparagraffer er kommenterede, sker via “fjernskrivebordet”. Se nærmere de respektive vejledninger om adgang til fjernskrivebordet udenfor CPH på “cphbusiness.dk/guides” eller Moodle Flowet Bibliotek under punkt 1. Databaser - (der linkes til CPH’s vejledninger)

E-bogen indeholder også en løbende opdateret lovsamling som er relevant for dig som finansøkonom.

Om konstaterede fejl og mangler, samt spørgsmål til e-bogens indhold kan henvendelse ske til mig på følgende e-mail:

De bedste hilsener

Advokat, lektor, Sonny Kristoffersen, Ph.D.


Denne materialesamling er kun til personligt brug. Alle rettigheder forbeholdes. Fotografering, kopiering eller anden gengivelse af dette materiale, er uden forfatterens skriftlige samtykke, forbudt, ifølge dansk lov om ophavsret.


Video sådan køber du adgang til onlinebøger på www.tepedu.dk.


Video sådan afmelder du dit abonnement på www.tepedu.dk.